Có 1 kết quả:

mèi zhǐ

1/1

mèi zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Internet slang) (pun on 妹子[mei4 zi5])