Có 1 kết quả:

qī ér

1/1

qī ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wife and child

Một số bài thơ có sử dụng