Có 1 kết quả:

shēn
Âm Pinyin: shēn
Tổng nét: 8
Bộ: nǚ 女 (+5 nét)
Hình thái:
Nét bút: フノ一丨フ一一丨
Thương Hiệt: VLWL (女中田中)
Unicode: U+59BD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(used in female names)