Có 1 kết quả:

Mǔ bā bā nà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mbabane, capital of Swaziland