Có 1 kết quả:

Shǐ xīng

1/1

Shǐ xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Shixing County in Shaoguan 韶關|韶关[Shao2 guan1], Guangdong