Có 1 kết quả:

Sì Wén mìng

1/1

Sì Wén mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Si Wenming, personal name of Yu the Great 大禹[Da4 Yu3]