Có 1 kết quả:

wěi mǐ bù zhèn

1/1

wěi mǐ bù zhèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 萎靡不振[wei3 mi3 bu4 zhen4]