Có 1 kết quả:

Jiāng Wén

1/1

Jiāng Wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jiang Wen (1963-), sixth generation Chinese movie director