Có 1 kết quả:

jiāng bǐng

1/1

jiāng bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gingerbread