Có 1 kết quả:

jiāng huáng sè ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ginger (color)