Có 1 kết quả:

jiāng huáng sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

ginger (color)