Có 1 kết quả:

lǎo shā

1/1

lǎo shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

basking shark (Cetorhinus maximus)