Có 1 kết quả:

jī tián jī

1/1

jī tián jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) little crake (Porzana parva)