Có 1 kết quả:

zī tài ē nuó ㄗ ㄊㄞˋ ㄋㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have an elegant countenance (idiom)