Có 1 kết quả:

wēi yí

1/1

wēi yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) majestic presence
(2) awe-inspiring manner