Có 1 kết quả:

Wēi xìn xiàn

1/1

Wēi xìn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Weixin county in Zhaotong 昭通[Zhao1 tong1], Yunnan