Có 1 kết quả:

wēi fèng yī yǔ ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole