Có 1 kết quả:

wēi shì

1/1

wēi shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) might
(2) power and influence