Có 1 kết quả:

wēi huà

1/1

wēi huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wafer (biscuit) (loanword)