Có 1 kết quả:

wēi lì

1/1

wēi lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) awe-inspiring
(2) majestic