Có 1 kết quả:

Wēi níng Yí zú Huí zú Miáo zú Zì zhì xiàn ㄨㄟ ㄋㄧㄥˊ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Weining Yi, Hui and Miao autonomous county in Bijie prefecture 畢節地區|毕节地区[Bi4 jie2 di4 qu1], Guizhou