Có 1 kết quả:

wēi zūn mìng jiàn ㄨㄟ ㄗㄨㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

orders weightier than life

Một số bài thơ có sử dụng