Có 1 kết quả:

wēi zūn mìng jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

orders weightier than life