Có 1 kết quả:

Wēi ní sī

1/1

Wēi ní sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Venice
(2) Venezia