Có 1 kết quả:

wēi wǔ bù qū

1/1

wēi wǔ bù qū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

not to submit to force