Có 1 kết quả:

Wēi shì zhù yīn fǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wade-Giles transliteration scheme for Chinese