Có 1 kết quả:

wēi líng

1/1

wēi líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) authority
(2) prestige
(3) supernatural spirit

Một số bài thơ có sử dụng