Có 1 kết quả:

Wēi ér gāng

1/1

Wēi ér gāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Viagra (male impotence drug)