Có 1 kết quả:

wēi bī lì yòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make threats and promises