Có 1 kết quả:

wēi bī lì yòu ㄨㄟ ㄅㄧ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make threats and promises