Có 1 kết quả:

wēi zhèn tiān xià

1/1

wēi zhèn tiān xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to inspire awe throughout the empire (idiom)