Có 1 kết quả:

wēi xiǎn ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) awe-inspiring
(2) power

Một số bài thơ có sử dụng