Có 1 kết quả:

wēi fēng

1/1

wēi fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) might
(2) awe-inspiring authority
(3) impressive

Một số bài thơ có sử dụng