Có 1 kết quả:

wēi fēng lǐn lǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) majestic
(2) awe-inspiring presence
(3) impressive power