Có 1 kết quả:

wēi fēng

1/1

wēi fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) might
(2) awe-inspiring authority
(3) impressive