Có 1 kết quả:

wēi hài

1/1

wēi hài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to intimidate