Có 1 kết quả:

wá ér

1/1

wá ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

children (colloquial)

Một số bài thơ có sử dụng