Có 1 kết quả:

wá wa cài

1/1

wá wa cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

baby Chinese cabbage (mini-sized variety)