Có 1 kết quả:

wá wa yú

1/1

wá wa yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese giant salamander (Andrias davidianus)