Có 1 kết quả:

Lóu xīng qū

1/1

Lóu xīng qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Louxing district of Loudi city 婁底市|娄底市[Lou2 di3 shi4], Hunan