Có 1 kết quả:

Lóu fán

1/1

Lóu fán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Loufan county in Taiyuan 太原[Tai4 yuan2], Shanxi