Có 1 kết quả:

Lóu fán xiàn ㄌㄡˊ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Loufan county in Taiyuan 太原[Tai4 yuan2], Shanxi