Có 1 kết quả:

jiāo ér

1/1

jiāo ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beloved son