Có 1 kết quả:

jiāo chī

1/1

jiāo chī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spoilt and naive