Có 1 kết quả:

jiāo yàn

1/1

jiāo yàn

giản thể

Từ điển phổ thông

con gái đẹp

Từ điển Trung-Anh

(1) tender and beautiful
(2) also written 嬌艷|娇艳