Có 1 kết quả:

niáng xī pǐ

1/1

niáng xī pǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) fuck!