Có 2 kết quả:

nuó

1/2

nuó

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: a na 婀娜)

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nhỏ nhắn, xinh xắn. ◎Như: “a na” 婀娜 dáng đẹp mềm mại.
2. (Danh) Tiếng dùng đặt tên cho người nữ. ◎Như: “Lệ Na” 麗娜, “An Na” 安娜.

Từ điển Thiều Chửu

① A na 婀娜 mũm mĩm, dáng đẹp mềm mại.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Từ dùng trong một tên thuộc giống cái;
② Từ dùng để chuyển ngữ một tên thuộc giống cái của Tây phương.

Từ điển Trần Văn Chánh

Mềm mại, mảnh mai duyên dáng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lay động mềm mại. Td: Nả nả ( phất phơ ).

Từ điển Trung-Anh

(1) elegant
(2) graceful

Từ ghép 9