Có 1 kết quả:

chāng nǚ

1/1

chāng nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

prostitute