Có 1 kết quả:

Lóu fán xiàn

1/1

Lóu fán xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Loufan county in Taiyuan 太原[Tai4 yuan2], Shanxi