Có 1 kết quả:

pó zi

1/1

pó zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old woman

Một số bài thơ có sử dụng