Có 2 kết quả:

pó jiāpó jia

1/2

pó jiā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhà chồng

pó jia

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

husband's family